Çocuk Alerjisi Nedir?

Çocuk Alerjisi çocuklarda görülen astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjisi, kurdeşen (ürtiker), temas alerjileri, ilaç alerjileri, arı alerjisi, böcek alerjisi, herditer anjioödem gibi alerjik hastalıklarla ilgilenen bilim dalının adıdır.

Doğumdan 18 yaşına kadar bu alerjik hastalıklarla Çocuk Alerji uzmanları (Diğer adıyla Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı) sorumlu olmaktadır. Çünkü çocuklarda görülen alerjik hastalıklar hakkında en ayrıntılı şekilde teşhis ve tedavisi hakkında eğitim almaktadırlar. Bu aldıkları eğitim altında da alerjik çocuklara yardımcı olmaktadırlar.

Alerjik hastalıkların tedavisi kısa süreli olmayıp yıllarca sürebildiği için teşhisin doğru konulması çok önemlidir. Yanlış teşhis konulması gereksiz yere uzun süre tedavi almayla sonuçlanabilir. Tedavide altın kural kesin teşhis konulup en az tedavi ile çocuğa zarar vermeden tedavi etmektir. Bunun için de yeterli eğitim sahibi olmak ve bu konuda uzmanlık belgesinin olması gerekir.

Uzmanlık belgesinin olduğunun en güvenli kanıtı hekimin kaşesinde "Çocuk Alerji Uzmanı" ünvanının bulunmasıdır. Çünkü sıklıkla alerji uzmanı gibi düşünülmesi sağlanması için çocuk alerji bölümü, alerji bölümü, alerji merkezi, alerji derneği kurucusu, başkanı gibi kelimeler kullanılmaktadır. Ayrıca alerji kongre katılım belgeleri veya sertifikaların olması öne sürülmektedir.

Çocuk alerjisi başlıca konuları olan alerjik hastalıkların sıklığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Bunun birçok nedeni vardır. Değişen çevresel faktörler bu değişimde en önemli rolü oynamaktadır.